>”<

Thông báo với các nàng.
Ta cũng thấy khó chịu về blog rồi.

Bất kỳ nàng nào có bản word của blog ta. Mong đừng tự tiện mang hay update cái gì hết.

Từ sau khi đăng truyện ta sẽ sài ảnh. .. Rất tiếc lần 2.

Con của ta. Ta là kẻ ích kỷ. Đơn giản là thế.

Nếu các nàng ko ưng. Đơn giản có thể đi làm bản khác.

Miễn rằng con của ta thì hoàn toàn ko.

Advertisements

Ana

Blog này tạm thời mình chưa biết làm gì?

Cứ tạm để nó đó